Udarbejdet og offentliggjort en debatfolder

December 2018

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet og offentliggjort en debatfolder om vindmølleprojektet Veddum Kær. Se folderen her.