Tidsplan

Forventet tidsplan for projektet

Overordnet tidsplan

 • Oktober 2019 Miljøgodkendelse
 • 3. kvartal 2020 Forundersøgelser af jordbundsforhold m.m. og arkæologisk undersøgelse
 • Oktober 2020 Igangsættelse af byggefase
 • April 2021 Nedtagning af eksisterende møller
 • April 2021 Taksation af værditab, 34 ejendomme (1 følger)
 • Maj 2021 Start Køberetsordning (uge 18)
 • Maj 2021 Borgermøde, Køberetsordningen (26. maj)
 • Juni 2021 Ansøgningsfrist, Køberetsordningen 30. juni 2021
 • August 2021 Idriftsættelse møller – midlertidig net (12 MW)
 • December 2021 Forventet idriftsættelse sol
 • April 2022 Endelig nettilslutning på fuldt net (forventet)