Om projektet

Beskrivelse af Veddum Kær

Projekt oversigt

 • Placeret på 2 rækker i et område, der grænser op til Rebild Kommune, ca. 4 km vest for Øster Hurup og ca. 1 km nordøst for Veddum
 • Antal vindmøller: 9 møller
 • Vindmølle højde: 149,9 meter ved vingespids
 • Antal ha. solceller: ca 26 ha.
 • Installeret kapacitet: ca. 53 MW ( 9 x 4,2 MW/ 15 MWac)
 • Forventet produktion: ca. 106.500 MWh/år. Produktionen vil kunne dække ca. 21.300 husstandes årlige elforbrug*
 • Energiparkens forventede levetid: minimum 30 år

Beskrivelse af projektet

Eurowind Energy A/S har ansøgt og fået tilladelse til 9 vindmøller på 2 rækker i et område, der grænser op til Rebild Kommune, ca. 4 km vest for Øster Hurup og ca. 1 km nordøst for Veddum.

Foruden vindmøllerne agter Eurowind at etablere en solcellepark på op til ca. 26 hektar umiddelbart syd for vindmølleprojektet.

Der er i forvejen opstillet 8 vindmøller i området. Disse vil blive fjernet, når de nye vindmøller opstilles.

 

Fun facts omkring Veddum Kær Energipark

Projektet

 • Danmarks største Hybridpark med Sol og vind i samme nettilslutning
 • Bestående af 9 x V136 4.2 MW møller og 15 MWac solceller
 • Møller er idriftsat december 2021 og Solceller i april 2022
 • Arbejdet på Hybridparken bliver afsluttet 1 Juni 2022
 • Projektet har egen 60/33 kV transformerstation på MVA
 • Parken vil producere ca.106.500.000 kWh om året
 • Parken erstattet 8 NEG Micon med en årlig produktion på 144.000 kWh om året, hvilket er omkring 7 gange så meget energi.
 • Et parcelhus bruger ca. 5.000-6.000 kWh om året, så cirka 21.300 husstandes forbrug vil kunne dækkes

Møller

 • Højden på møllen fra fundament til vingespids er 149,9 meters højde
 • 82 Meter tårn bestående af 3 sektioner
 • Diameter på vinger 136 meter og bestrøget areal på 14.527 m2
 • Længde på vinger 66,66 meter
 • 14 meter er der fra fundament til når vinge er tættest på jorden
 • Omdrejninger på rotoren er mellem 6,5 til 12,5 omdr
 • Til fundamentet er der brugt omkring 300m3 beton og omkring 50 tons armeringstål.

Solcellepark

 • Parkens 36.244 solcellemoduler er hver med 535-540 W kapacitet
 • 4 sol transformerstationer på 4.400 MVA forbundet til 60/33 Transformerstation.
 • 61 Invertere fra Sungrow med kapacitet på 250 kVA per stk.
 • Solceller er monteret på Tracker system som følger solen henover himlen for at optimere produktionen af energi
 • Solprojektet ligger på et areal på ca. 18 hektar

Gode kilder til information om vindmøller og vedvarende energi

VidenOmVind

Flere af VE-branchens organisationer og virksomheder står i fællesskab bag ved VidenOmVind.

VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Formålet er at skabe en god dialog såvel lokalt som nationalt med naboer, borgere, politikere, embedsmænd og journalister.

Du kan klikke her for at besøge deres hjemmeside.

Green Power Denmark

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor. Sammen med dets medlemmer arbejder de for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.

På Green Power Denmarks hjemmeside, kan du opdatere dig i diverse nyheder, der relatere sig til den danske og europæiske energisektor.

Du kan klikke her for at besøge deres hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Kan møllevinger genanvendes?

Den danske vindmøllebranchen har i mange år arbejdet på at genanvende så mange af komponenterne i en vindmølle som overhovedet muligt. Arbejdet har resulteret i, at ca. 90 pct. af en vindmølle i dag kan genanvendes. Det sker efter ca. 30 års drift.

De ca. 10 pct. som endnu ikke kan genanvendes består primært af vinger og andre kompositdele. Disse dele deponeres eller bruges i cementproduktion i Tyskland. En mindre del bruges herhjemme i f.eks. støjskærme, cykelskure og legepladser.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvor meget må vindmøller støje?

Vindmøller skal døgnet rundt overholde støjkrav på 42 dB og 44 dB ved henholdsvis 6 og 8 m/s. Støjkravene er fastsat ved disse vindhastigheder, fordi det er her vindmøllerne støjer mest.

I særligt støjfølsomme områder, for eksempel beboelseskvarterer og sommerhusområder, må vindmøller maximalt støje 37 dB eller 39 dB ved 6 og 8 m/s.

Vedrørende lavfrekvent støj

Vindmøller opstillet efter 1/1 2012 skal døgnet rundt overholde et krav om maksimalt 20 dB lavfrekvent støj til naboer – beregnet inde i nabohuset. Kravet gælder uanset, om møllen står i det åbne land eller i nærheden af et støjfølsomt område.

Støj fra nye, store vindmøller har en relativ mindre andel af lavfrekvent støj sammenlignet med ældre, store vindmøller.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvordan opstår skyggekast fra vindmøller – og hvor stort er problemet?

Forudsat at solen skinner, vil vindmøller ligesom andre konstruktioner kaste skygge på deres omgivelser. Ved vindmøller opstår skyggekast, når vingerne ved rotation passerer ind foran solen og kaster skygge et kortvarigt øjeblik, der opfattes som et blink.

Kommunerne følger i deres administrative praksis en vejledning fra Miljøministeriet, der anbefaler, at naboejendomme på årsbasis maksimalt må udsættes for en skyggetid på 10 timer. Vindmøllens drift programmeres, så den overholder dette krav.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.