Test af vores transformere

Oktober 2021​

Som led i almindelig idriftsættelse har vi igennem efteråret testet vores transformere. Det har betydet, at Energipark Veddum Kær endnu ikke kører med normal drift.

Vi forventer, at teste og andet arbejde på vores transformere kan vare frem til 1. December. Derefter kan hele vindmølleparken forventes spændingssat og være i normal, men reduceret, drift.

Vi forventer at solcellerne bliver idriftsat til Marts.

Der forventes dog først fuld kapacitet på nettet den 1. April 2022